Veřejný závod – 3.9.2022

V sobotu 3. září 2022 náš oddíl SK GORDIC Praha Kačerov uspořádá veřejný závod ve sprintu. Závod je zařazen do rankingu D21, H21 a do rankingu veteránů.

Už podruhé přivítá obec Lošany s místní částí Lošánky orientační běžce na 2. ročníku Mašínova memoriálu.

Památky obce Lošany – Lošánky

První písemná zmínka o Lošanech (označované jako Lošany Velké nebo Německé) pochází z roku 1259, kdy tu měl majetek člen královské družiny Ctibor z Lošan. Původní gotický farní kostel sv. Jiří je připomínán již v roce 1355, v roce 1765 byla přistavěna, zřejmě kolínským stavitelem Františkem Tomášem Jedličkou, nová loď a původní kostel byl přeměněn na sakristii. Třípatrová kamenná věžová tvrz vznikla v Lošanech ve druhé polovině 14. století, zřejmě za kutnohorského patricije Vavřince Číšníka, doloženého v roce 1355.

Lošánky (ve 14. století zvané České Lošany) se poprvé připomínají v roce 1379. Poplužní dvůr, zvaný také „dolejší“, je poprvé doložen v majetku Bohuňka z Lošanek roku 1379. Po pozemkové reformě v roce 1921 byl dvůr rozparcelován a dnes na jeho místě stojí řada obytných domů se stavebním jádrem z 18. a 19. století. V polovině 19. století vznikla vodní nádrž, zvaná Louž, která sloužila jako zdroj pitné vody pro zemědělská zvířata, a v zimě k výrobě ledu pro místní pivovar. Nedaleko se zachoval velmi hodnotný špýchar z 1. poloviny 19. století. V regionu ojedinělá barokní kaple Svatého Jana Nepomuckého, postavená v roce 1739 z nadace Kutné Hory, která byla v té době majitelem obce. Uvnitř je velký obraz sv. Jana Nepomuckého od Václava Vysekala st. z konce 19. století .

Nevládní organizace Mašínův statek – Památník tří odbojů plánuje dne 26. srpna Památníku za účasti paní Zdeny Mašínové. Bude to v den 126 let od narození protinacistického odbojáře, generálmajora Josefa Mašína.