Pořádané závody a tréninky

Informace o závodech pořádaných našim klubem.

Při příležitosti oslav 100 let SK GORDIC Praha Kačerov a zároveň 60 let oddílu orientačního běhu bude v sobotu 20. června 2020 uspořádán veřejný a náborový závod ve sprintu. Centrum závodu je uvažováno na fotbalovém hřišti SK GORDIC Praha Kačerov – GPS 50.0335883N, 14.4268303E. Prostor závodu bude v historické části Braníku, vilové čtvrti a v parku přilehlému ke sportovnímu areálu.

Závod bude uspořádán v neděli 21. června (byl přeložen ze soboty kvůli termínové kolizi s jinými, dodatečně vypsanými závody) tak, aby vyhověl omezením platným v den pořádání závodu. Maximální počet startujících je nastaven na 400 (start ve dvou vlnách), a bude případně navýšen v souladu s případně upravenými limity pro počet účastníků sportovní akce.

– více na https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5832

Mašínův Memoriál

Druhý námi pořádaný letošní závod, který měl původní termín 21. června, byl rovněž kvůli pandemii COVID19 přeložen, mimo jiné i proto, že měl být součástí větší akce připomínající generála Josefa Mašína, popraveného v roce 1942 za aktivní účast v protiněmeckém odboji. Součástí této akce měl být i koncert skupiny Taxmeni, který nebylo možné kvůli protiepidemickým omezením platným v červnu připravit a uskutečnit. Celá akce byla odložena na termín 26. srpna 2020.

– více na https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5934

Zimní liga 2020-21

Zimní liga je v letos pro všeobecně známá omezení uskutečněna (v souladu se zdravotními doporučeními Ministerstva zdravotnictví) ve formě individuálních tréninků v přírodě nebo v parkovém prostředí. První prosincový měřený trénink z této série proběhl na naším sportovním klubem připravených tratích pod názven „Barnické Benátky“ ve dnech 3. až 5. prosince. Připravené 4 trati využilo více než 200 individuálně trénujících běžců.

– více na https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6170

Mapa nejnáročnější trati