Mašínův Memoriál

Druhý námi pořádaný letošní závod, který měl původní termín 21. června, byl rovněž kvůli pandemii COVID19 přeložen, mimo jiné i proto, že měl být součástí větší akce připomínající generála Josefa Mašína, popraveného v roce 1942 za aktivní účast v protiněmeckém odboji. Součástí této akce měl být i koncert skupiny Taxmeni, který nebylo možné kvůli protiepidemickým omezením platným v červnu připravit a uskutečnit. Celá akce byla odložena na termín 26. srpna 2020.

– více na https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5934