OŽ Borky 2023

Dne 22.8.2023 byly spuštěny stránky závodu v ORISu a byl zveřejněn rozpis závodu.


Toto jsou ukázky mapy z terénu závodu. Vrstevnicová mapa je z členitější SV části terénu, kompletní „vybarvená“ je z rovinaté části blíž k Labi.


Kolín se nachází v úrodném Polabí na křižovatce obchodních cest. Královským městem se stal za vlády Přemysla Otakara II, většina měšťanských domů byla vystavěna na konci 13. století.

Dovolujeme si Vás pozvat k příjemné procházce kolínským centrem s možností prohlídky Bartolomějského návrší s dominantou chrámu svatého Bartoloměje. Zkuste poodhalit historii místní židovské obce a projít se po bývalém ghettu tohoto „Jeruzaléma“ na Labi. 

Odkaz na portál Kolín žije.